دکتر محمود کریمی بیرانوند در توییتر خود درباره عملکرد شرکتهای ایرانی در صنعت نفت کشور نوشت:

/ انتهای پیام