لرستان، رکوردار فلاکت!
لرستان، رکوردار فلاکت!
لرستان با نرخ فلاکت ۵۳٫۸ درصدی مفلوک‌ترین استان کشور شناخته شده، به طوری که نرخ بیکاری معادل ۱۶٫۸ درصد و نرخ تورمی معادل ۳۷ درصد داشته است.

spyl_2541.jpg