عکس منتشر نشده حاج قاسم
عکس منتشر نشده حاج قاسم
یکی از کاربران توییتر در توییتی، عکسی منتشر نشده از حاج قاسم سلیمانی را منتشر کرد:

یکی از کاربران توییتر در توییتی، عکسی منتشر نشده از حاج قاسم سلیمانی را منتشر کرد: