ریاست مجلس باید بر اساس رزومه انتخاب شود
ریاست مجلس باید بر اساس رزومه انتخاب شود

دکتر مهرداد ویسکرمی نماینده منتخب مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت: مطلب مرتبطی یافت نشد.

دکتر مهرداد ویسکرمی نماینده منتخب مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت: