کنایه یکی از کاربران فضای مجازی به خرد شدن هیمنه آمریکا در دنیا توسط ایران بعد از حمله به عین الاسد:

/ انتهای پیام