سید نظام الدین موسوی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتر خود پیرامون مافیای واردات نهاده های دامی نوشت:

سید نظام الدین موسوی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتر خود پیرامون مافیای واردات نهاده های دامی نوشت: