حمله به شورای نگهبان برای عمل به قانون
حمله به شورای نگهبان برای عمل به قانون
حجت الاسلام محمد حسین پیریایی در توییتر خود پیرامون حمله به شورای نگهبان در ماجرای سینا کمال خانی نوشت:

حجت الاسلام محمد حسین پیریایی در توییتر خود پیرامون حمله به شورای نگهبان در ماجرای سینا کمال خانی نوشت: