بورس، رسانه ای برای پوشش ناکارآمدی های دولت!
بورس، رسانه ای برای پوشش ناکارآمدی های دولت!
دکتر محمود کریمی بیرانوند از نخبگان استان و فعالان فضای مجازی در توییتر خود پیرامون ورود به بازار سرمایه نوشت:

دکتر محمود کریمی بیرانوند از نخبگان استان و فعالان فضای مجازی در توییتر خود پیرامون ورود به بازار سرمایه نوشت: