پوست موز زیر پای بورس بازها!
پوست موز زیر پای بورس بازها!
سید مصطفی دارابی از کاربران توییتر با اشاره به 7برابر شدن یکباره ارزش سهام پتروشیمی دهدشت در بورس اوراق بهادار نوشت:

کنایه سید مصطفی دارابی از کاربران توییتر به ۷برابر شدن یکباره ارزش سهام پتروشیمی دهدشت در بورس اوراق بهادار: