مختومه شدن ۸۸درصد پرونده‌های سال ۱۳۹۸
مختومه شدن ۸۸درصد پرونده‌های سال ۱۳۹۸
رییس کل دادگستری استان لرستان از مختومه شدن 88درصد پرونده های سال 1398 و مختومه شده 75 درصد پرونده های مسن و موجودی سال گذشته خبر داد.

به گزارش امید لرستان، محمّد رزم رییس کل دادگستری استان در جلسه کمسیون عفو و بخشودگی دادگستری که با حضور اعضاء این کمسیون در دفتر معاونت منابع انسانی دادگستری لرستان برگزار گردید بیان داشت: در اجرای بخشنامه ریاست محترم قوّه قضاییه مبنی بر استفاده محکومین محاکم از نهادهای ارفاقی شامل آزادی مشروط ، تعلیق، رأی باز و عفو و بخشودگی در کمسیون عفو و بخشودگی و سجل کیفری استان لرستان از ابتدای ابلاغ این بخشنامه با فعالیت تمامی حوزه های قضایی استان به صورت روزانه طی ۵ جلسه در ماه جاری تشکیل گردیده و به تقاضاهای واصله محکومین زندانی با حضور تمامی اعضای این کمسیون در وقت غیراداری تشکیل و در مورد آنها تصمیم گیری شده است.

رییس شورای عالی قضایی لرستان سپس افزود: کمسیون عفو بخشودگی دادگستری استان تا آخرین تقاضای واصله از طرف محکومین در روزهای آتی به طور مستمرتشکیل و دستورات لازم قضایی را صادر خواهد نمود و این در حالی است که در طی ۵ جلسه اخیر این کمسیون برای ۵۷فقره پرونده دستورات لازم قضایی صادر و تعیین تکلیف گردیده است.

در حاشیه این جلسه رییس کل دادگستری استان لرستان از مختومه شدن ۸۸درصد پرونده های سال ۱۳۹۸ و مختومه شده ۷۵ درصد پرونده های مسن و موجودی سال گذشته خبر داد وتشریح نمود: از موجودی پرونده های سال ۱۳۹۸ بیش از ۸۸ درصد مختومه شده اند واز تعداد۱۸۱۶۵ فقره پرونده مسن استان تعداد۱۱۳۰۳ فقره پرونده مختومه گردیده است که معادل ۶۲ درصد می باشد و با این آمار می توان بیان داشت ؛ معدل رسیدگی و مختومه شدن پرونده های مسن و موجودی در سال ۹۸ دادگستری لرستان ۷۵ درصد می باشد که جهش قابل ملاحظه و عملکرد ممتازی در سطح کشور می باشد و این مهم نشان از عملکرد چشمگیر در کاهش اطاله دادرسی در مجموعه های قضایی استان لرستان می باشد.

این مقام ارشد قضایی در پایان خاطرنشان نمود: رسیدن به عملکرد مطلوب در هر دستگاه و سازمانی نیازمند مدیریت صحیح ، برنامه ریزی دقیق و نیروی انسانی کارآمد به عنوان سرمایه های اصلی خدمت رسانی می باشد و خوشبختانه در دادگستری استان لرستان با برنامه ریزی کارشناسانه و حضور پرسنل در ساعات غیر اداری و حتی روزهای تعطیل جهت رسیدگی به پرونده های سالهای گذشته و پرونده های جاری و مختومه نمودن ۷۵ درصد این پرونده ها این اقدام بسیارارزشمند و قابل تحسین صورت گرفته است.