رکود در بخش تولید و عدم مدیریت
رکود در بخش تولید و عدم مدیریت
واکنش محمود کریمی بیرانوند به عدم مدیریت و رکود در بخش تولید

توییت محمود کریمی بیرانوند از نخبگان استان و فعالان فضای مجازی در مورد تولید و عدم مدیریت: