رویکرد عدم توجه به محصولات نرم افزاری داخلی
رویکرد عدم توجه به محصولات نرم افزاری داخلی
سید مصطفی دارابی از فعالان توییتر به حمله به اختصاص پهنای باند به نرم افزارهای خارجی و عدم توجه به محصولات داخلی واکنش نشان داد

واکنش سید مصطفی دارابی از فعالان توییتر نسبت به اختصاص پهنای باند به نرم افزارهای پربازدید خارجی و عدم توجه همراه اول به محصولات نرم افزاری داخلی: