توییت حمید قاف از کاربران توییتر در مورد سند۲۰۳۰ :

/ انتهای پیام