واکنش اینستاگرامی حمید کوشکی به سالروز کشتار خوانین لرستان بدست رضاخان:

/ انتهای پیام