لزوم تولیدمحور شدن خدمات جهادی
لزوم تولیدمحور شدن خدمات جهادی
توییت محمود کریمی بیرانوند از فعالان فضای مجازی در مورد لزوم تولید محور شدن گروهها و خدمات جهادی

محمود کریمی بیرانوند از نخبگان استان و فعالان فضای مجازی در مورد لزوم تولید محور شدن گروهها و خدمات جهادی نوشت: