محمود کریمی بیرانوند از نخبگان استان و فعالان فضای مجازی در مورد لزوم تولید محور شدن گروهها و خدمات جهادی نوشت:

/ انتهای پیام