واکنش یکی از فعالان فضای مجازی نسبت به تعطیلی اجباری بعضی مشاغل و عدم توجه مسئولین:

/ انتهای پیام