کنایه یکی از کاربران توییتر به اوضاع آشفته در شبکه های اجتماعی و عدم مدیریت صحیح مسئولین:

/ انتهای پیام