توییت سید مصطفی دارابی از کاربران توییتر در مورد اعترافات اردشیر زاهدی و شکست راهبرد غربیها مقابل ایران:

/ انتهای پیام