واکنش اینستاگرامی مهرداد لک به حمله عده ای به حرم حضرت معصومه (س) به بهانه زیارت مطلب مرتبطی یافت نشد.

واکنش اینستاگرامی مهرداد لک به حمله عده ای به حرم حضرت معصومه (س) به بهانه زیارت