سید مصطفی دارابی در واکنش که عملکرد دولت در بحران کرونا در حساب توییتری خود اینگونه واکنش نشان داد:

 

/ انتهای پیام