موافقت با دور کاری ۵۰ درصد از ظرفیت نیروی انسانی ادارات لرستان
موافقت با دور کاری ۵۰ درصد از ظرفیت نیروی انسانی ادارات لرستان
با تاکید ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تا ۵۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی خود را به دور کاری اختصاص دهند.

به گزارش امید لرستان ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در لرستان به منظور مقابله با این ویروس، اعلام کرد: در راستای قطع زنجیره انتقال انسانی و کاهش ترددهای غیر ضروری، مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تا ۵۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی خود را به دور کاری اختصاص دهند.

بدیهی است تشخیص و مشاغل و پست‌های شامل این بند به تصمیم بالاترین مقام اجرایی دستگاه بستگی دارد.