خسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سیل به راه های استان لرستان
خسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سیل به راه های استان لرستان
ماشین آلات راهداری 6 استان برای بازگشایی راه ها در حال انتقال به استان لرستان هستند.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری با اشاره به خسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سیل به راه های استان لرستان گفت: ماشین آلات راهداری ۶ استان برای بازگشایی راه ها در حال انتقال به استان لرستان هستند.
خداداد مقبلی افزود: در چند روز اخیر شاهد بارش شدید و مستمر باران در استان لرستان بودیم که به دلیل میزان بارش، طغیان سیلاب در رودخانه ها را به دنبال داشت.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به هشدارهای قبلی سازمان هواشناسی در این خصوص، اقدامات پیشگیرانه در شبکه راه های استان لرستان توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای این استان انجام شد و بر این اساس، ۴۰ اکیپ راهداری با ۴۰۰ نفر نیروی راهدار و ۲۸۸ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری در جاده ها مستقر شدند.