قطع راه ارتباطی ۵۰۰ روستا
قطع راه ارتباطی ۵۰۰ روستا

وضعیت شهرستانهای خرم آباد، دلفان (نورآباد)، پلدختر، #دورود و چگنی قرمز و بحرانی است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: طغیان رودخانه های خرم رود، گچینه و باد آور، کشکان، و تیره، سیلاب به داخل ۵ شهر خرم آباد، نورآباد، پلدختر، دورود و سراب دوره سرایت کرد. راه ارتباطی ۱۵۰ روستا در الیگودرز، ۷۰ […]

وضعیت شهرستانهای خرم آباد، دلفان (نورآباد)، پلدختر، #دورود و چگنی قرمز و بحرانی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: طغیان رودخانه های خرم رود، گچینه و باد آور، کشکان، و تیره، سیلاب به داخل ۵ شهر خرم آباد، نورآباد، پلدختر، دورود و سراب دوره سرایت کرد.
راه ارتباطی ۱۵۰ روستا در الیگودرز، ۷۰ روستا در شهرستان دلفان، ۶۰ روستا در کوهدشت، ۳۲ روستای تنگ سیاب بخش کوهنانی، ۱۵ روستا در پلدختر و ۲۰ روستا در شهرستان چگنی بر اثر طغیان رودخانه ها و تخریب پلها و ابنیه های فنی قطع است.
۱۱ روستا با ۲ هزار نفر جمعیت هم در منطقه رودبار حاشیه رودخانه سیمره در محاصره سیل قرار دارند.
آب و گاز شهر معمولان هم به خاطر تخریب خطوط انتقال در اثر سیل هم اکنون قطع است.
منازل حاشیه رودخانه های داخل شهرها تخلیه شدند.