حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در صفحه ی اینستاگرام اینگونه به انتخابات دوم استفند واکنش نشان داد:   مطلب مرتبطی یافت نشد.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در صفحه ی اینستاگرام اینگونه به انتخابات دوم استفند واکنش نشان داد: