مسئول بسیج دانشگاه لرستان نبست به بی توجهی مسئولان در رابطه با اخطارهای سازمان هواشناسی در خصوص سیل اینگونه واکنش نشان داد:

/ انتهای پیام