مصطفی حسین پور در حساب توییتری خود نوشت:

حضرت آقا گفته بود #خرمشهر_ها_در_پیش_است نه در میدان جنگ نظامی، در میدانی که از جنگ نظامی سخت تر است

و اینک #مجلس_آزاد_شد
✌🏻


بله #مجلس_را_خدا_آزاد_کرد

مجلس دست یه مشت پیر پاتال حزب گرای لیبرال اشراف زاده لابی گر حامی دولت بود

/ انتهای پیام