آخرین نتایج غیررسمی شمارش آراء انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان لرستان
آخرین نتایج غیررسمی شمارش آراء انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان لرستان
با پایان شمارش آرا نتایج انتخابات در استان لرستان اعلام شد.

به گزارش امید لرستان، با پایان یافتن فرآیند اخذ رأی انتخابات مجلس یازدهم در سراسر کشور، شمارش آرای اخذ شده آغاز شده و ادامه دارد. آخرین نتایج شمارش آراء انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لرستان به شرح زیر می باشد:

لرستان
حوزه انتخابیه منتخب یا پیشتاز قطعی/غیرقطعی تعداد کرسی
خرم‌آباد مهرداد ویسکرمی قطعی ۲
مرتضی محمودوند قطعی
سلسله و دلفان یحیی ابراهیمی قطعی ۱
کوهدشت و رومشکان  محمدرضا مبلغی قطعی ۱
الیگودرز محمد خدابخشی قطعی ۱
درود و ازنا حسین گودرزی قطعی ۱
پلدختر سیدحمیدرضا کاظمی قطعی ۱
بروجرد عباس گودرزی قطعی ۲
فاطمه مقصودی قطعی