به گزارش امید لرستان، با پایان یافتن فرآیند اخذ رأی انتخابات مجلس یازدهم در سراسر کشور، شمارش آرای اخذ شده آغاز شده و ادامه دارد. آخرین نتایج شمارش آراء انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لرستان به شرح زیر می باشد:

لرستان
حوزه انتخابیه منتخب یا پیشتاز قطعی/غیرقطعی تعداد کرسی
خرم‌آباد مهرداد ویسکرمی قطعی ۲
مرتضی محمودوند قطعی
سلسله و دلفان یحیی ابراهیمی قطعی ۱
کوهدشت و رومشکان  محمدرضا مبلغی قطعی ۱
الیگودرز محمد خدابخشی قطعی ۱
درود و ازنا حسین گودرزی قطعی ۱
پلدختر سیدحمیدرضا کاظمی قطعی ۱
بروجرد عباس گودرزی قطعی ۲
فاطمه مقصودی قطعی

/ انتهای پیام