امنیت و صیانت از آرا مردم، خط قرمز دادگستری لرستان است
امنیت و صیانت از آرا مردم، خط قرمز دادگستری لرستان است
تدابیر بازدارنده جرایم انتخاباتی در استان اتخاذ شده و امنیت و صیانت از آرا مردم، خط قرمز دادگستری لرستان است.

به گزارش امیدلرستان، حسین رضا دلفان روز جمعه در جلسه ستاد صیانت قضایی دوم اسفند ۹۸ اظهار داشت: در طی هفته های گذشته و همچنین امروز که روز انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است با ارتباط منظم و مستمر با تمامی حوزهای قضایی سراسر استان ضمن کسب اطلاعات، اخبار و تحلیل و بررسی دقیق تمامی تحرکات سیاسی نامزدها، تدابیر لازم قضایی جهت برخورد قاطع و بازدارنده با جرایم انتخاباتی در دستورکار قرار دارد.

وی تاکید کرد: امنیت و صیانت از آرای مردم، خط قرمز ماست و دستگاه قضایی با تمام توان و بهره گیری از تمامی ظرفیت دادگستری و بویژه بسیج دادگستری در تمامی حوزه های قضایی استان ضمن رعایت اصل بی طرفی در انتخابات باهرگونه تخلف انتخاباتی برخورد جدی خواهد نمود.

وی اظهار داشت: انقلاب ما به پشتوانه آرای مردم در مجامع بین المللی اعتبار یافته است و امروز مردم ضمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب، امام راحل، خونهای پاک شهدا و لبیک به فرامین مقام معظم رهبری بار دیگر به جهان ثابت خواهند نمود ایران و ایرانی همواره در جهان پیروز و سربلند است.

دلفان با قدردانی از حضور پرشور و شعور مردم در پای صندوقهای رای گفت: مردم صاحبان اصلی کشورهستند و حق دارند با انتخاب نمایندگان اصلح، آینده درخشانی را برای خود رقم بزنند و مطمئن باشند دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی مستقل همگام و همصدا با مردم شریف ایران ضمن شرکت در این حماسه ماندگار از آرای هوشمندانه مردم دفاع خواهد نمود.

رییس حفاظت اطللاعات دادگستری لرستان یادآور شد: برخورد قاطع و بازدارنده بامتخلفین احتمالی در دستورکار دادگستری لرستان قرار دارد وبا سرکشی مقامات قضایی استان از صندوقهای اخذ رای این مهم تحقق می یابد.