به نقل از العالم، جانشین شهید المهندس در سمت ریاست ستاد حشد الشعبی “عبدالعزیز المحمداوی” ملقب به ابو فدوک است، وی یکی از فرماندهان گردان های حزب الله عراق و از مهمترین فرماندهان نظامی حشد الشعبی است. ابو فدوک در دوران اشغال عراق توسط آمریکا در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ تاثیر بسزایی در مقابله […]

به نقل از العالم، جانشین شهید المهندس در سمت ریاست ستاد حشد الشعبی “عبدالعزیز المحمداوی” ملقب به ابو فدوک است، وی یکی از فرماندهان گردان های حزب الله عراق و از مهمترین فرماندهان نظامی حشد الشعبی است.

ابو فدوک در دوران اشغال عراق توسط آمریکا در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ تاثیر بسزایی در مقابله با اشغالگری آمریکا در عراق داشت و نقش برجسته وی در این خصوص همانند نقش المهندس در این دوران بود.

وی همچنین پس از شکل گیری گروه تروریستی داعش به نیروهای حشد الشعبی پیوست و تلاش زیادی برای مقابله با این گروه تروریستی در عراق کرد.

وی همچون شهید المهندس تمایلی به حضور در رسانه ها و رسانه ای شدن ندارد و اسامی مستعار زیادی را جهت تضمین پنهانی ماندن فعالیت هایش برای خود برگزیده است.

وی پیش از ۲۰۰۳ نیز از منتقدان سرسخت صدام و رئیس جمهور وقت عراق بود که صدام همیشه او را مورد آزار و اذیت قرار می داد و بارها در آن دوران روانه زندان شده بود.