پرندگان دریایی مهمان این روزهای آسمان سواحل بوشهر‎ هستند. منبع: ایرنا مطلب مرتبطی یافت نشد.

پرندگان دریایی مهمان این روزهای آسمان سواحل بوشهر‎ هستند.