جایگاه و کارکرد نمایندگان مجلس در توسعه همه جانبه استان لرستان
جایگاه و کارکرد نمایندگان مجلس در توسعه همه جانبه استان لرستان

وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی جایگاه رفیعی است که می تواند کارکرد های مثبتی در رفع محرومیت و توسعه همه جانبه مناطق محروم داشته باشد. آگاه بودن نمایندگان مجلس با اصول و مضامین پیشرفت و داشتن تفکر راهبردی می تواند به توسعه یافتگی استان کمک کند. مجلس در راس امور است، این سخن امام […]

وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی جایگاه رفیعی است که می تواند کارکرد های مثبتی در رفع محرومیت و توسعه همه جانبه مناطق محروم داشته باشد.
آگاه بودن نمایندگان مجلس با اصول و مضامین پیشرفت و داشتن تفکر راهبردی می تواند به توسعه یافتگی استان کمک کند.
مجلس در راس امور است، این سخن امام (ره) در ادبیات سیاسی معاصر بعنوان کلید واژه ای مهم مورد توجه نظام های پارلمانی دنیا و محققین و پژوهشگران علوم سیاسی قرار گرفته است بطوریکه می توان گفت از نگاه ایشان مجلس در جامعه مردم سالار اساسی ترین نهاد اِعمال حاکمیت ملی تلقی می شود.
با توجه به مقدمه گفته شده و اشاره به اهمیت جایگاه مجلس و نمایندگان و تجربه مناطق توسعه یافته کشور و نقش آفرینی نمایندگان آنها نشان می دهد که تسلط نمایندگان در حوزه توسعه و برنامه ریزی و داشتن نگرش سیستمی و استراتژیک اندیشی و قدرت رایزنی و مزاکره در سنوات گذشته می توانست به عنوان عامل مهمی در موفقیت آنان برای توسعه یافتگی مناطق محروم باشد.
نپرداختن به وظایف ذاتی نمایندگی، فعالیت های جزیره ای و تلاش انفرادی نمایندگان در حوزه اختیارات و وظایف آنها از موانع جدی برای اثر بخشی عملکرد نمایندگان مناطق توسعه نایافته است.
تبحر و تسلط نمایندگان در حوزه توسعه، برنامه ریزی و داشتن نگرش سیستمی و استراتژیک اندیشی و قدرت رایزنی و مذاکره به عنوان عوامل مهمی در میزان موفقیت آنان برای پیشرفت مناطق محروم بوده است.
نبود انسجام و هماهنگی نهادینه بین تمامی نمایندگان استان تا جایی که می توان مدعی شد؛ یکی از موانع جدی برای اثر بخشی عملکرد نمایندگان مناطق توسعه نایافته، فعالیت های جزیره ای و انفرادی نمایندگان در حوزه اختیارات و وظایف آنهاست.
تصمیمات روزمره و غیر استراتژیک و رقابت های منفی وظایف ذاتی نمایندگان را به حاشیه برده است و اغلب اقداماتشان زمینه سازی برای رای آوردن جهت دوره بعد است و در عمل این امر می تواند آنان را وارد بده بستان های نا معقول نموده و از انجام وظایف اصلی باز دارد.
غفلت از وظایف سیاست گذاری و نپرداختن به امور اجرایی، که جزو وظایف نمایندگان نیست و صرفاً کار دولت و قوه مجریه است را می توان از دیگر موانع ناکار آمدی نقش نمایندگان مجلس دانست.
فقدان تفکر راهبردی در بیشتر منتخبان ادوار مجلس به معنای دوری از نگرش سیستمی، آینده نگر بودن، بی توجهی به اطلاعات پایه و عدم دسترسی به یک بانک اطلاعاتی غنی و رقابتی ندیدن موقعیت استان ها و مشغول شدن به روزمرگی و امثالهم از دیگر مواردی است که فقدان آن در برخی نمایدنگان ادوار مختلف لرستان موانعی برای توسعه یافتگی شده و استان از آن رنج برده است که مستندات این ادعا مقایسه رتبه استان با سایر استان های برخوردار در یک روند چهل ساله است.
موضع گیری های گاهاً ضعیف نمایندگان لرستان در چانه زنی های ایام تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه سالانه، فاصله بین نمایندگان با نخبگان و صاحب نظران، نبود عدم مشورت و هم اندیشی با متخصصان استان، تداخل وظایف نمایندگی با نقش های حزبی گری، روزنامه نگاری و اجرایی که در برخی نمایندگان دیده می شود از دیگر عوامل نا موفق بودن آنان به شمار می آید.
توجه ویژه در راستای عمل به بیست و دو توصیه انتخاباتی مقام معظم رهبری در دیدار با قشر های مختلف مردم در مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ از جمله لزوم شرکت، تضمین امنیت کشور، نشان دهنده عظمت، اقتدار و بصیرت ملی، اهمیت بین المللی، فرصت برای ورود تفکرات جدید، قوی شدن ایران، انگیزه های میهنی، شاحصه های انتخاب درست و خصوصیات فرد منتخب، لزوم شناخت مردم از کاندیداها و سایر شاخصه های تعیین شده از سوی معظم له.
توجه به وظایف و اختیارات اصلی مجلس بر اساس قانون، ارتقا دانش و آگاهی عموم مردم در انتخاب نمایندگانی که دغدغه توسعه منطقه را دارند، ترجیح دادن منافع و مصالح منطقه بر منافع طایفه ای و قبیله ای و جناحی و یا یک روستا و شهر خاص، ایجاد تفکر شایسته سالاری برای ورود به این عرصه در بین کاندیدا ها، پرهیز از فعالیت های فردی و جزیره ای، طراحی الگوی پارلمان محلی کارآمد(متشکل از نخبگان و صاحب نظران)، تنظیم طرح های قابل دفاع و ارئه آن به مجلس و استفاده از ظرفیت نمایندگان استان های توسعه یافته می تواند لرستان را در مسیر توسعه و مجلس را در ایفای نقش واقعه ای خود کمک کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
۱- توصیه های امام خمینی(ره) در باره انتخابات مجلس
۲- بیست و دو توصیه انتخاباتی مقام معظم رهبری در سال ۹۸
۳- هدایتی، سید هاشم، مقاله مطالعات مدیریت استراتژیک
۴- مرتضوی، سید امیر، کتاب نظام های انتخاباتی
۵- نیازی، گودرز، مقاله جرائم و تخلفات انتخاباتی