روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت: به گزارش «آتلانتیک»، جان بولتون که در دولت نومحافظه‌کار بوش هم به‌عنوان عنصری تندرو و ضدایرانی شناخته می‌شد، گفته است: به گمان من سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران شکست می‌خورد چون دولت ترامپ تنها با سردادن شعار فشار حداکثری نمی‌تواند ایران را به تسلیم بکشاند بلکه باید […]

روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

به گزارش «آتلانتیک»، جان بولتون که در دولت نومحافظه‌کار بوش هم به‌عنوان عنصری تندرو و ضدایرانی شناخته می‌شد، گفته است: به گمان من سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران شکست می‌خورد چون دولت ترامپ تنها با سردادن شعار فشار حداکثری نمی‌تواند ایران را به تسلیم بکشاند بلکه باید فشار کافی وارد کند.

وی گفت: «به گمان من این سیاست (فشار حداکثری) در حال شکست خوردن است چون من فکر نمی‌کنم ترامپ مطابق شعار فشار حداکثری پیش می‌رود. من فکر نمی‌کنم که ما در حال اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران هستیم. فکر می‌کنم که در دوره من روش‌های بی‌شماری برای اعمال فشار وجود داشت و باید این کار را می‌کردیم.»

بولتون گفت: من فکر نمی‌کنم دولت ترامپ در حال وارد کردن حداکثر فشار بر ایران است. استراتژی دولت ترامپ علیه ایران باید تغییر رژیم باشد.

یادآور می‌شود بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل در دولت بوش بود و با گروه‌های تروریستی ورشکسته مانند سازمان منافقین مرتبط است. اظهارات او درباره ضرورت حداکثری کردن فشار به ایران در حالی است که این فشارها در نهایت خود قرار دارد و به تصریح برخی تحلیلگران غربی، مانند فواره در حال سقوط، رو به افول گذاشته است.