چهل روز گذشت…
خدا میدونه چقدر دلم براتون غمگینه، نمیدونم این داغ سرد میشه یا نه، ماها که نفهمیدیم کی بودید که در دوران ماها پرواز کردید، امیدوارم زمان قیام اون خورشید آخری، بازم توفیقی باشه هم عصر باشیم.
«إِنَّهُم یَرَونَهُ بَعِیداً وَ نَرَاهُ قَرِیباً»
#فجر_سلیمانی

/ انتهای پیام