خدا رو شکر تو #آزمون اول از نمره ۲۰ ، عدد میلیون گرفتیم انشالله تو آزمون انتخابات هم نمره میلیونی میگیریم …. #فجر_سليمانی #ایران_قوی مطلب مرتبطی یافت نشد.

خدا رو شکر تو #آزمون اول از نمره ۲۰ ، عدد میلیون گرفتیم انشالله تو آزمون انتخابات هم نمره میلیونی میگیریم ….

#فجر_سليمانی
#ایران_قوی