اگر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند چرا در امور داخلی شورای نگهبان دخالت کرده و در اجرای درست قانون چوب لای چرخ آن ها می گذارند؟!
اگر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند چرا در امور داخلی شورای نگهبان دخالت کرده و در اجرای درست قانون چوب لای چرخ آن ها می گذارند؟!
نمایندگان مجلس خبرگان چرا باید در امور شورای نگهبان دخالت کنند و فردی که سوابق ضد انقلابی آن برای همه مشخص است را فردی انقلابی خطاب کنند و از شورای نگهبان بخواهند که او را مورد عنایت قرار دهد؟! اگر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند چرا در امور داخلی شورای نگهبان دخالت کرده و در اجرای درست قانون چوب لای چرخ آن ها می گذارند؟!

به گزارش امید لرستان، در حال حاضر که کشور درگیر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است، بیش از هر زمان دیگری جایگاه شورای نگهبان چشمگیر به شمار می آید، زیرا وظیفه خطیر تایید صلاحیت کاندیداها را دارد و همانطور که در قانون اساسی نیز آمده این نهاد باید از منافع دین و نظام حمایت و پاسداری کند.

 

حال که جواب تایید صلاحیت های اولیه کاندیداها مشخص شده است و عده ای از کاندیداها به خاطر مسائلی هم چون فساد مالی، اخلاقی، زد و بند های سیاسی، فتنه گری علیه انقلاب و… رد صلاحیت شده اند؛ خبرهایی می رسد که در استان ما عده ای که خط فتنه گری آن ها برای همه مشخص است برای فشار بر شورای نگهبان نامه هایی از افرادی گرفته و سعی در گرفتن مهر تایید صلاحیت برای خود هستند.

 

به راستی نمایندگان مجلس خبرگان چرا باید در امور شورای نگهبان دخالت کنند و فردی که سوابق ضد انقلابی آن برای همه مشخص است را فردی انقلابی خطاب کنند و از شورای نگهبان بخواهند که او را مورد عنایت قرار دهد؟! اگر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند چرا در امور داخلی شورای نگهبان دخالت کرده و در اجرای درست قانون چوب لای چرخ آن ها می گذارند؟!

 

مگر رهبری معظم انقلاب نفرمود که فتنه خط قرمز ما است؟ چرا باید یک فتنه گر به خاطر یک نامه از طرف دو روحانی عضو مجلس خبرگان تایید صلاحیت شود؟ حال نیز که یکی از آقایان برای توجیه و تبرئه خود نامه ای دیگر منتشر کرده که از بد اخلاقی و اختلاف افکنی سیاسی دوری کنید!!! آقایان باید بدانند که کسانی که از فتنه و فتنه گران حمایت کرده اند و خط خود را از آن جدا نکرده اند به هیچ وجه در قطار انقلاب جایگاهی ندارند.

 

محمدرضا اسدی – فعال سیاسی