امیر امیدنژاد فعال فضای مجازی در حساب اینستاگرام خود با انتشار فیلمی از سخنرانی سید نواب موسوی نوشت: خاک بر دهانی که دم از مذاکره با آمریکا بزند… مطلب مرتبطی یافت نشد.

امیر امیدنژاد فعال فضای مجازی در حساب اینستاگرام خود با انتشار فیلمی از سخنرانی سید نواب موسوی نوشت:

خاک بر دهانی که دم از مذاکره با آمریکا بزند…