در مراسم بزرگداشت سردار در تهران محشری به پا شده بود که عده‌ای می‌گفتند در تاریخ بشریت بی نظیر بوده است. برای بدرقه و خون خواهی قاسم شهید ما، همه آمده بودند، از هر قشر و طبقه و سلیقه ای… همه اشک ریختند و حسرت خوردند…

از این پس ما می‌مانیم و قصه‌های حاج قاسم… ما می‌مانیم و یک دنیا حسرت… و شاید شهادت این بزرگ مرد، تاریخ را تحت تاثیر خود قرار دهد…، اما در لابلای این گریه‌ها‌ای کاش معرفت پیدا کنیم به منش و تفکر مردی که داغی بزرگ بر دل میلیون‌ها انسان آزاده در جهان نهاد.

حاج قاسم قصه ما هیچگاه وارد بازی‌های بچه گانه سیاسی نشد و عمل کرد به آنچه مقتدایش می‌گفت… حاج قاسم شهید ما خوب دریافته بود که این چند دستگی‌ها و قطب سازی‌ها کار استکبار است و ریشه در تاریخ دارد … خوب می‌دانست که چپ و راست در راستای منافع کسانی تنظیم شده که هرگز دل در گرو ملت ندارند و تنها به منافع خود می‌اندیشند. بیزار بود از خط کشی‌ها و افتراق‌های خود ساخته‌ای که میان فرزندان این ملت به وجود آمده است. عمل می‌کرد به منویات مولا و مقتدایش و هرگز گامی پس و پیش و تندتر و کندتر از، ولی‌اش برنداشت.

خوب می‌دانست جناح بندی‌های سیاسی چه استعداد‌هایی را زیر چرخ خود له کرد و چه بی استعداد‌هایی بی لیاقتی را بر مسند‌های قدرت نشاند.

حاج قاسم قصه ما خوب حساب اختلاف سلیقه را از براندازان بد طینت جدا کرده بود و همین بود که همه دلسوزان ایران داغدار سرباز وطن شدند.

چه خوب گفت: دختر سردار بزرگ که هر کجا در دنیا خونی به ناحق ریخته می‌شد حاج قاسم به خون خواهی به پا می‌خواست و نه تنها به حرف بلکه عمل می‌کرد و اینک نوبت ماست تا خون خواه خون به ناحق ریخته شده قاسم عزیزمان باشیم.

چه شاد بودیم آن لحظه که خبر پایان داعش را از زبان مالک اشتر علی شنیدیم و چه سخت گذشت آن لحظه که اشک‌های علی را بر قامت اربا اربای قاسم شهیدش دیدیم و دلتنگ شدیم.

بشنویم پیام حاج قاسم را … حساب اختلاف سلیقه را از براندازان جدا کنیم و در این موقعیت حساس دست به دست هم دهیم و نه تنها خون خواه حاج قاسم و یارانش، که مطالبه گر ظلم‌هایی باشیم که استکبار سالیان سال است بر ما روا داشته است …

هر زمان خدای بزرگ قربانی بزرگ می‌گیرد، به دنبال آن اتفاقات بزرگی رقم می‌خورد و از خدا بخواهیم این اتفاق بزرگ وحدت مردم ما و نابودی استکبار جهانی باشد.

گام به گام و نفس به نفس هم پیمان با شهدا گوش و دل به فرمان پیر و مقتدایمان می‌سپاریم و به سوی ظهور حرکت می‌کنیم.

حاج قاسم اینک ما می‌مانیم و غم فراقت، ما می‌مانیم و یادگاری هایت، ما می‌مانیم و آرزوهایت… پس کمک کن تا پیامت را بشنویم… کمک کن تا شرمسار اشک‌های فرزندان شهیدان که با شهادت تو دوباره یتیم شدند، نشویم.

کمک کن تا شرمسار مادران و پدران شهید نشویم… کمک کن تا شرمنده اشک‌های سید علی نشویم… کمک کن تا شرمسار خودمان نشویم… کمک کن تا آدم شویم.

بهنام گودرزی-فعال دانشجویی استان لرستان
منبع: خبرگزاری دانشجو

/ انتهای پیام