سید سجاد مدنی با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در توییتر خود واکنش نشان داد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

سید سجاد مدنی با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در توییتر خود واکنش نشان داد.