معصومه عباسی در واکنش به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و وعده انتقام سخت مقام معظم رهبری در توییتر خود واکنش نشان داد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

معصومه عباسی در واکنش به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و وعده انتقام سخت مقام معظم رهبری در توییتر خود واکنش نشان داد.