هم اکنون عضو کانال تلگرامی امید لرستان شوید
سیاسی
اجتماعی
اقتصادی
فرهنگی
ورزشی
سواد فضای مجازی
مشکلات و مطالبات خود را به شماره 10001000020000 پیامک نمایید
تا ما آن را به مسوولین منعکس کنیم
پرونده مشکلات استان، اولویت اول امید لرستان
تبلیغات